Märkning på pinjong av erfoderligt monteringsläge är numera enbart märkt vid avvikelse från 30Så här mäter du hur lång kronhjulsbult du behöver: