Gäller Quife och Davidsson drevsatserna:


Här ser du vilka hastighetshjul som gäller för respektive slutväxel: